Czym jest Jira?

Czym jest Jira? Jira jest to oprogramowanie mające na celu dogodną wymianę informacji między kontrahentami, partnerami biznesowymi czy relacjami usługodawca-usługobiorca. Jira pozwala na obserwowanie postępów projektów, zlecen napraw bądź postępów określonego zadania. Wypełniana jest w niej dokumentacja techniczna i uzupełnianie wszystkie rzeczy do których zobligował się usługodawca u swojego klienta. Intit dzięki oprogramowaniu Jira jest…
Przeczytaj więcej