Doradztwo informatyczne

 

Systemy informatyczne z założenia mają to być narzędzia skuteczne, aby tak się stało system powinien opierać się na stworzonej przez profesjonalny zespół, strategii informatyzacji. Doświadczony zespół INTIT sporządza strategię informatyzacji oraz zależnie od potrzeb jej elementy, następnie wdraża ją w struktury firmy. Zalecamy dopasowane rozwiązania informatyczne, które gwarantują realizację celów przedsiębiorców.

Opracowanie strategii składa się z:

  • Określenia założeń strategicznych systemu IT

  • Analizy obszarów informatyzacji

  • Ustalenia koncepcji systemu

Ile kosztuje doradztwo informatyczne?

Cena usług oraz rozliczeń ustalana jest indywidualnie, oraz zależna od czasu stworzenia projektu, oraz stopnia skomplikowania przedstawionego problemu, który zostaje poddany analizie. Koszt projektu jest ustalany z każdym klientem przed przystąpieniem do prac na szacunkową wartość, następnie zależnie od przebiegu prac może ona ulec modyfikacji na podstawie szczegółowego rozliczenia godzin które zawarły się w przygotowaniu projektu.

Korzyści doradztwa informatycznego:

  • Przewidywalność kosztów związanych z informatyzacją bądź jej zmodyfikowaniem a następnie zarządzaniem strukturą systemu

  • Zmniejszenie ryzyka poniesienia kosztów związanych z błędnymi decyzjami w tej dziedzinie

  • Wsparcie technologiczne podczas wdrażania systemu do przedsiębiorstwa

  • Pomoc związana z odpowiednim wyborem rozwiązań

Zadzwoń