Outsourcing IT

jeden

Outsourcing informatyczny tudzież outsourcing IT jest to przekazanie wyspecjalizowanej firmie informatycznej zadań, które wymagałyby zatrudnienia w przedsiębiorstwie niezwiązanym stricte z IT specjalistów administratorów bądź programistów, takie oddelegowanie zadań wyspecjalizowanej firmie informatycznej pozwala na niebagatelne zredukowanie kosztów.

 

Aspektem dodatkowym jest to, iż firma, która oddeleguje zadania firmie zewnętrznej, posiadającej wiedzę w zakresie wsparcia informatycznego może skupić się na swojej głównej dziedzinie działalności.

Korzyści:

Outsourcing informatyczny umożliwia przekazanie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej takich zadań jak na grafie poniżej.

Korzyści outsourcingu informatycznego IntIT

Dlaczego Outsourcing IT?

Outsourcing zapewnia przedsiębiorstwu stałe wsparcie informatyczne np. Help-Desk, zarządzanie serwerami, pomoc zdalną w momentach, gdy przedsiębiorca tego potrzebuje, nie musi zatrudniać specjalistów, z branży informatycznej, na stałe w swojej firmie co powoduje redukcję kosztów.

Zadzwoń